Student in het buitenland? Controleer je verzekering!

Studeert jouw zoon of dochter binnenkort in het buitenland? Controleer zeker of hij of zij voldoende verzekerd is. In dit artikel lees je waar je rekening mee moet houden.

 

Aansprakelijkheid 

Je familiale verzekering dekt ook de aansprakelijkheid van je kind dat in het buitenland studeert, op voorwaarde dat het nog steeds bij jou woont als het in België is. Je hoeft dus geen extra familiale vezekering af te sluiten voor je zoon of dochter, maar zorg er wel voor dat hij of zij wel degelijk gedekt is en check dus even je verzekeringscontract. Sommige verzekeraars voorzien namelijk in beperkingen inzake duur of plaats van het verblijf in het buitenland. We kunnen dit samen nagaan.

Kot

Doorgaans is een studentenkot mee verzekerd in de brandverzekering van de hoofdverblijfplaats van de ouders, zowel in België als in het buitenland. Dit geldt ook voor de inboedel die tijdelijk mee verhuist. Deel ons zo snel mogelijk het adres van het studentenkot mee, en profiteer ervan om ook te checken of je tegen diefstal verzekerd bent. In dat geval kan je ook de inhoud van het kot (zoals PC, smartphone, …) verzekeren tegen diefstal.

Contacteer ons om zeker te zijn dat je brandverzekering ook het studentenkot van je zoon of dochter dekt.

Gezondheid 

Ga na of de school van je zoon of dochter een ongevallenverzekering heeft. Als die er niet is, of als de verzekerde bedragen beperkt zijn, dan sluit je beter zelf een ongevallenverzekering Privéleven af. Deze aanvullende verzekering dekt je kind in geval van ernstige lichamelijke letsels na een ongeval. Bovendien kun je rekenen op een snelle vergoeding. 

Doe dit zeker als je kind buiten Europa gaat studeren. We kunnen samen bekijken wat de beste dekking is. Bepaalde contracten voorzien soms immers in een bijstand bovenop de basiswaarborgen. In geval van problemen is deze extra service vaak meer dan welkom.

Gaat je kind in een ander Europees land studeren met Erasmus+ (of in Ijsland, Noorwegen, Zwitserland of Australië), dan moet je altijd het ziekenfonds hiervan op de hoogte brengen. Het ziekenfonds levert dan de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) af. Deze kaart zorgt voor terugbetaling van de medische kosten bij het ziekenfonds in het land waar jouw kind verblijft (als het een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte is). De kaart is geldig voor een periode van 1 of 2 jaar, en kan verlengd worden na vertoon van een Erasmus-certificaat. 

Buiten deze zone is er geen tussenkomst voorzien door het ziekenfonds. Dat vormt een reëel probleem voor zij die zorgen in de Verenigde Staten nodig hebben.

De kosten voor hospitalisatie, repatriëring, … worden niet vergoed. Kijk na of ze gedekt zijn in je hospitalisatieverzekering (en voor welke periode), of sluit voor je kind een specifieke bijstandsverzekering voor in het buitenland studerende kinderen af.

Samen met ons nagaan of je voldoende verzekerd bent? Maak een afspraak voor vrijblijvend advies.